Khidmat Sewa Kereta

Saturday, November 29

Pembelajaran Berasaskan Projek

Teks : Mustakim Ahmad


Project Based Learning (PBL) is a model that organizes learning around projects. According to the definitions found in PBL handbooks for teachers, projects are complex tasks,based on challenging questions or problems, that involve students in design, problem-solving,decision making, or investigative activities; give students the opportunity to work relatively autonomously over extended periods of time; and culminate in realistic products or presentations (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997; Thomas, Mergendoller, & Michaelson, 1999 in John W. Thomas, 2000)

Definisi di atas memberi gambaran pembelajaran berasaskan projek merupakan satu pendekatan yang sangat menarik. Murid akan membentuk satu kefahaman atau pengalaman atau pengetahuan baru melalui satu projek yang dijalankan bersama rakan dengan penglibatan yang minima dari guru. Ini berlaku kerana murid akan mencari jawapan kepada satu - satu isu atau masalah dengan melakukan penyiasatan, ujikaji dan kajian sendiri. Guru akan bertindak sebagai fasilitator dan pemudahcara sepanjang projek dilaksanakan.


Pembelajaran berasaskan projek masih baru di Malaysia, pada tahun 2013 konvensyen pendidikan prasekolah peringkat Kebangsaan meletakkan PBL sebagai tema konvensyen. Peserta akan membentangkan amalan terbaik di kelas yang berasaskan PBL. Saya berpeluang mengikuti konvensyen tersebut dan sangat teruja melihat pembentangan yang dihasilkan oleh guru prasekolah seluruh Malaysia. Berdasarkan pemerhatian saya, budaya PBL sangat menarik untuk diamalkan dan sebenarnya sangat mudah sekiranya difahami dengan baik oleh guru.

InsyaAllah saya akan sambung lagi mengenai PBL di samping projek ebook STARFALL saya.

No comments: